Μείζονες παράγοντες κινδύνου στη Δημόσια Υγεία: Τεχνικές ελέγχου και διαχείρισης

banner44o_ELLI_newsletter

 

Τα χρόνια νοσήματα και η διαχείρισή τους αποτελούν σήμερα μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα υγείας, τα οποία εστιάζουν στην αγωγή υγείας και σε παρεμβάσεις που στόχο έχουν την αλλαγή της συμπεριφοράς για τη μείωση των μειζόνων παραγόντων κινδύνου: κάπνισμα, παχυσαρκία, απουσία φυσικής άσκησης, κακή διατροφή κ.λπ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα των πολιτικών και εργαλείων διαχείρισης των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας συζητήθηκε στο Debate που έλαβε χώρα το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στο 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Την προτεραιοποίηση των παραπάνω παραγόντων κινδύνου, τα ευρύτερα μέσα ελέγχου και διαχείρισής τους, τις πολιτικές μηδενικής ανοχής (zero tolerance) ή/και αυτές της μείωσης της βλάβης (harm reduction), τα όρια του κρατικού και ιατρικού πατερναλισμού για την αντιμετώπισή τους και, τέλος, την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών συζήτησαν οι:

Άγις Τσουρός, πρώην Διευθυντής Πολιτικής Υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Επισκέπτης Καθηγητής στο Institute for Global Health Innovation, Imperial College και

Γιάννης Κυριόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας, Ομότιμος Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,

με συντονιστή τον Λευτέρη Θηραίο, Γενικό Γραμματέα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

 

Καταγράψαμε τα σημαντικότερα σημεία της συζήτησης. Διαβάστε Περισσότερα.

 

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο της συζήτησης.