Διμηνιαίο περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Περιλαμβάνεται στις βάσεις δεδομένων:
Excerpta Medica (EMBASE)
ΙΝDEX COPERNICUS, SCOPUS,
Google Scholar, DOAJ, SJR, CIRRIE,
JournalSeek, Medword List,
Biores, GFMER, J-Gate, HEAL-Link,
EBSCO Publications, Socolar
και στο ΙΑΤΡΟΤΕΚ

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε κάθε τεύχος περιλαμβάνονται εικονογραφημένα
quiz.ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ

 
Τελευταία ενημέρωση: 30.06.2024